Misja

Misją fundacji jest promocja zdrowia psychicznego, jego higieny i wrażliwości na nas samych oraz na siebie nawzajem. Jednym z najważniejszych celów fundacji jest otwarcie dialogu społecznego na tematy związane z dbaniem o dobrostan oraz zdrowie psychiczne i zerwanie z negatywnymi i krzywdzącymi stereotypami. Będziemy dążyć do wprowadzenia realnych zmian, dzięki którym każda osoba doświadczająca zaburzeń psychicznych nie będzie czuła się wyobcowana, a tabu wokół zdrowia psychicznego zostanie wyeliminowane. Chcemy kształtować właściwe postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Członkowie fundacji

Członkami Zarządu i jednocześnie Założycielami fundacji są osoby, którymi kieruje chęć wprowadzenia realnych zmian w społeczeństwie. Każdy z nas miał styczność z kryzysem lub innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, czy to z osobistego doświadczenia czy znając taką osobę. Dążymy do takiego postrzegania zdrowia psychicznego każdego z nas jak postrzega się zdrowie fizyczne – głośno i wyraźnie mówiąc o problemie.

Wesprzyj nasze działania:

FUNDACJA MOŻNA ZWARIOWAĆ

KRS: 0000785735
NIP: 7543222636
REGON: 383332308
NR KONTA: 14 1600 1462 1893 5759 6000 0001
(w tytule przelewu wpisz "darowizna na cele statutowe")

Dla mediów

logotypy

visuale

do pobrania

Kontakt:

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: [email protected]